Uncategorized

Intensjonsavtaler, 2021

Intensjonsavtaler er inngått med journalsystemet Healthsum, Sunnaas Sykehus, Beitostølen helsesportsenter, Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS) og et knippe fastleger.

Forskningsprosjekt, 2020

Innvilget støtte fra Forskningsrådet for  gjennomføring av et FoU prosjekt sammen med USN. I samme periode vant vi en utlysning fra DOGA som ble benyttet til å utforme inkluderende design (Universell utforming).

Prosjektstøtte fra Innovasjon Norge, 2017

Vi utviklet først et konsept for helseturisme (støttet av Innovasjon Norge), med samling og påfølgende oppfølging. Erfaringen vår fra dette prosjektet, og egen praksis, er at etterlevelse er hovedutfordringen. Derfor startet vi med app-utviklingen.

Headache - Low

Our approach aims to identify gaps in your routines linked to your challenges. In this example we have only used the most common factors contributing to ailments, in the full version we will dig deeper into other causes and perform a better assessment.

en_US