Etablerte samarbeid med verdifulle aktører, 2018-2019

Utvikling av appen er gjennomført i samarbeid med forskere fra NTNU, Universitetet i Sørøst Norge, Hallingdal Næringshage, PAN Innovasjon, Helsehub Drammen og diverse konsulentselskaper.

Headache - Low

Our approach aims to identify gaps in your routines linked to your challenges. In this example we have only used the most common factors contributing to ailments, in the full version we will dig deeper into other causes and perform a better assessment.

en_US