Prosjektstøtte fra Innovasjon Norge, 2017

Vi utviklet først et konsept for helseturisme (støttet av Innovasjon Norge), med samling og påfølgende oppfølging. Erfaringen vår fra dette prosjektet, og egen praksis, er at etterlevelse er hovedutfordringen. Derfor startet vi med app-utviklingen.

1 thought on “Prosjektstøtte fra Innovasjon Norge, 2017”

Comments are closed.

Headache - Low

Our approach aims to identify gaps in your routines linked to your challenges. In this example we have only used the most common factors contributing to ailments, in the full version we will dig deeper into other causes and perform a better assessment.

en_US